sluiten

13 juni 2016

Exit vermogensrendementsheffing?

Naar verwachting zal de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, dit jaar een oordeel geven over de vraag of de zogenaamde vermogensrendementsheffing (box 3) op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De adviseur van de Hoge Raad, de Advocaat-Generaal, is van mening dat dit het geval is.
Het ministerie van Financiën meent echter dat de vermogensrendementsheffing in box 3 binnen de ruimebeoordelingsmarge valt die de wetgever toekomt.

Exit vermogensrendementsheffing?


Er is veel maatschappelijke onrust en onvrede over de vermogensrendementsheffing. Uiteraard is ook het kabinet opgevallen dat er veel maatschappelijke en politieke discussie is ontstaan over de vermogensrendementsheffing. Daarom heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement. Dat moet wel zorgvuldig worden voorbereid. Er zijn niet zulke goede ervaringen met haastig vormgegeven en moeilijk uitvoerbare wetgeving. Rondom Prinsjesdag rapporteert het kabinet de voortgang op dit terrein.
Uw relatiebeheerder bij KALB houdt u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen over de vermogensrendementsheffing. 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.