sluiten

8 april 2006

Eenvoudige manier om successierechten te besparen

Verkoop bij leven en levering na overlijden leidde tot forse besparing successierecht

 

Rentelijk heeft Hof Amsterdam een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat met betrekking tot de ouderlijke woning op eenvoudige wijze een groot bedrag aan successierecht kan worden bespaard.

De situatie was als volgt. Vader verkocht bij leven zijn woning aan zijn zoon voor f 150.000 (€ 68.067). In het verkoopcontract was bepaald dat de koopsom pas hoefde te worden betaald bij ondertekening van de notariële akte van overdracht die uiterlijk zes maanden na overlijden van de verkoper (de vader) moest zijn gepasseerd. De woning was op overlijdensdatum inmiddels ca. f 850.000 (€ 385.713) waard. De inspecteur merkte de waardeaangroei van f 700.000 (€ 317.646) aan als een fictief erfrechtelijke verkrijging. Het Hof stelde echter vast dat geen sprake was van een zodanige verkrijging. Er was namelijk niet aan de essentiële voorwaarde voldaan waarbij een vermogensbestanddeel van de erflater was omgezet in een genotsrecht (zoals een vruchtgebruik) dat eindigt bij zijn overlijden.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.