sluiten

24 juni 2015

Een machtig wapen tegen de fiscus

Vervelend, maar het kan gebeuren: u krijgt een dwangbevel waarin u wordt gesommeerd om de openstaande belastingschuld binnen 48 uur te betalen.

Doet u dat niet, dan gaat de ontvanger vervelende maatregelen nemen, zoals loonbeslag of beslag op uw bezittingen.

Maar wat te doen als u van mening bent dat het dwangbevel ten onrechte is uitgevaardigd of wanneer u simpelweg meer tijd nodig heeft om het verschuldigde bedrag bij elkaar te krijgen? In dat geval biedt de verzetsprocedure van artikel 17 van de Invorderingswet uitkomst. Hiermee wordt de invordering van de belastingschuld altijd geschorst, zelfs als er sprake is van een kansloos verzet. Alleen de rechter kan de schorsing opheffen, bepaalde de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, onlangs.

Een machtig wapen tegen de fiscus

De verzetsprocedure werkt als volgt:

1. U ontvangt een dwangbevel;

2. U stuurt zo snel mogelijk een brief naar de ontvanger waarin u meedeelt het niet met het dwangbevel eens te zijn en dat u een verzetsprocedure gaat opstarten bij de bevoegde rechtbank. In deze brief geeft u aan dit schrijven als een dagvaarding ex artikel 17 van de Invorderingswet te beschouwen. Na ontvangst bij de ontvanger wordt de invordering van de belastingschuld gestopt;

3. U dient verzet in bij de bevoegde rechtbank waarin u aangeeft waarom u het niet met het dwangbevel eens bent;

4. Vervolgens treden de rechterlijke formele procedures in werking. U ontvangt een nota griffierecht, die tijdig moet worden betaald. Daarna bepaalt de rechtbank een zittingsdatum. Op deze datum bepleit u uw zaak of laat u uw accountant uw zaak bepleiten.

De rechtbank doet vervolgens een uitspraak. U kunt tegen deze uitspraak eventueel nog hoger beroep instellen. Gedurende die tijd is de invordering van de volgens het dwangbevel verschuldigde belasting geschorst. U hebt hiermee dus een machtig wapen tegenover de fiscus in handen. Het enige nadeel is dat de verschuldigde belastingrente wel oploopt, mocht u in het ongelijk worden gesteld. 

Tip

Als u uw accountant een verzetschrift laat indienen, dan kan hij de rechtbank om een proceskostenvergoeding vragen. Daarmee kunt u de nota verlagen.

 

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.