sluiten

13 juni 2016

Dienstbetrekking of schijnzelfstandigheid?

Staatssecretaris Wiebes heeft Kamervragen beantwoord over schijnzelfstandigheid. Wiebes benadrukt dat wanneer u een zelfstandige inhuurt als tijdelijke vervanger voor een werknemer die in loondienst is, de vervanger niet automatisch ook in dienstbetrekking is.

Dienstbetrekking of schijnzelfstandigheid?Een arbeidsrelatie, ook een tijdelijke ter vervanging van iemand die in loondienst is, wordt op zijn eigen fiscale merites beoordeeld. De beoordeling of er geen dienstbetrekking aanwezig is staat los van het gegeven of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. Indien een invaller hetzelfde werk doet, op dezelfde wijze, en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die wordt vervangen, is er sprake van een dienstbetrekking. Als de invaller hetzelfde werk doet, maar de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.

TipSinds 1 mei is de opvolger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, in werking getreden. Het gaat om een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenkomsten bieden vooraf zekerheid over de gevolgen voor de loonheffing. De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd, maar u kunt ook uw eigen arbeidsovereenkomsten laten beoordelen door de Belastingdienst.

Wij adviseren u uiterst terughoudend te zijn met het toepassen van de huidige modelovereenkomsten van de belastingdienst. Neem hierover contact op met uw accountant bij KALB.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.