sluiten

2 april 2006

Conserverende aanslag geoorloofd volgens EG-hof

De Advocaat-Generaal van het EG-Hof komt tot de conclusie dat het huidige Nederlandse systeem van conserverende aanslag emigrerende directeur-grootaandeelhouder niet disproportioneel is.

Op 27 oktober 2004 heeft Hof Arnhem aan het Europese Hof van Justitie (EG-Hof) prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot het Nederlandse systeem van conserverende aanslagen voor de emigrerende directeur-grootaandeelhouder (dga).

Onlangs heeft Advocaat-Generaal Kokott van het EG-Hof haar conclusie hierover uitgebracht. Zij vindt het sinds 2005 geldende Nederlandse systeem van conserverende aanslagen voor de emigrerende directeur-grootaandeelhouder (dga) niet disproportioneel. Belangrijke redenen voor haar instemmende beoordeling is dat het Nederlandse systeem niet langer meer de als bezwarend ervaren voorwaarde van zekerheidstelling voor de conserverende aanslag bevat. De zekerheidstelling kon in de praktijk voor de dga daadwerkelijk een belemmering vormen om zich elders in de Europese Unie te vestigen. Een deel van het privé-vermogen stond de dga immers niet vrij ter beschikking met diverse mogelijke financiële nadelen tot gevolg. De conclusie van de A-G bouwt voort op het arrest van het EG-Hof van 11 maart 2004 in de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant. Het Nederlandse systeem van conserverende aanslagen is echter minder vrijheidsbeperkend dan het Franse systeem.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.