sluiten

19 augustus 2013

Check altijd het BTW-identificatienummer!

Een ondernemer kan alleen de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek brengen als deze ziet op een door hem verrichte belaste prestatie, er geen uitsluitsel geldt en als hij beschikt over een juiste inkoopfactuur.

Wat moet er op een factuur staan?

Op een factuur dienen onder meer te zijn vermeld het btw-identificatienummer van de leverancier, alsmede zijn naam en adres. Aan dit laatste vereiste is voldaan als in ieder geval het bedrijfsadres is opgenomen. De leverancier kan dus niet volstaan met louter het vermelden van een postbusadres. Zie ook de website van de belastingdienst.
 
Bij een onjuist adres op de factuur stelt de Belastingdienst steeds vaker dat de afnemer geen recht op aftrek heeft. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat dit niet per definitie juist is. Als aan de hand van de factuur de identiteit van de leverancier traceerbaar is, dan bestaat in beginsel recht op aftrek. In die zaak was de leverancier o.a. via zijn btw-identificatienummer te traceren.
 

Controleren btw-identificatienummer

Bij prestaties aan buitenlandse afnemers, dient altijd de btw-identificatie gecontroleerd te worden. De Belastingdienst stelt ook steeds vaker de eis dat een ondernemer ook het btw-identificatienummer van zijn leverancier moet controleren. De Belastingdienst beargumenteert dit tweeledig. Ten eerste stelt zij dat als het btw-identificatienummer op de factuur niet juist is, de factuur niet juist is. Een onjuiste factuur geeft geen recht op aftrek. Ten tweede stelt de Belastingdienst dat door een onjuist btw-identificatienummer niet duidelijk is wie de leverancier is. Gezien de eerder aangehaalde Hoge Raad-uitspraak ligt dit ons inziens genuanceerder, echter deze discussie moet je niet willen voeren.
 

Ons advies aan u: Check altijd het btw-identificatienummer op rechtsgeldigheid!!

Controleer de inkoopfacturen altijd op juistheid en volledigheid. Ontbreken er gegevens of zijn er gegevens onjuist, verzoek de leverancier dan om een nieuwe factuur uit te reiken. Wacht daar niet te lang mee. Het moge duidelijk zijn dat een leverancier zijn factuur eerder zal aanpassen als deze nog moet worden betaald.
Controleer ook altijd het btw-identificatienummer van de leverancier, zeker als het om grotere bedragen gaat. De btw-identificatienummers kunnen worden gecheckt op de website van de Europese Commissie.
 
Als het btw-nummer juist is, maak dan een print-screen en neem dit op in de administratie, achter de factuur. De informatie op deze website is rechtsgeldig. Informatie op andere websites niet! Zo is recent door de rechter aangegeven dat de controle van btw-nummers op een andere website niet voldoende is en dus niet als bewijs kan worden gebruikt.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.