sluiten

6 oktober 2014

CBS: WOZ-waarde gedaald tot onder het niveau van 2007

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 is met ruim 5% gedaald ten opzichte van 2013. De gemiddelde woningwaarde bedraagt nu 211.000 euro en ligt daarmee onder het niveau van 2007.

WOZ-waarde fors gedaald in 2013

De WOZ-waarde was in 2010 het hoogst, met gemiddeld 242.000 euro per woning. Daarna begon de WOZ-waarde te dalen; in 2013 was met 5,4% de daling het grootst. 

Grote regionale verschillen

In de provincie Utrecht is de gemiddelde WOZ-waarde met 249.000 euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 235.000 euro en 232.000 euro. De provincie Groningen kent de laagste gemiddelde woningwaarde (159.000 euro). De daling van de WOZ-waarde was het sterkst in Friesland met 6,6% en in Zeeland het minst met 1,1%.

Op gemeenteniveau zijn de verschillen nog groter. In Bloemendaal, Laren en Blaricum is de gemiddelde woningwaarde met meer dan 500.000 euro het hoogst en in Heerlen met 123.000 euro het laagst. Van de tien gemeenten met de laagste WOZ-waarde liggen er vijf in de provincie Groningen en drie in Limburg. 

WOZ-waarde volgt de huizenprijs

WOZ waardeDe WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen die op 1 januari van een bepaald jaar aanwezig zijn in de woningvoorraad, worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen waren in 2008 het hoogst, daarna is de daling ingezet. De WOZ-waarde nam in 2009 nog toe en daalde vanaf 2010. De prijzen van bestaande koopwoningen daalden het sterkst in 2012, gevolgd door de grootste daling van de WOZ-waarde een jaar later. Eind augustus berichtte het CBS dat de prijzen van koopwoningen inmiddels al vier maanden achter elkaar stijgen.  

De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen zijn, los van het verschil in peilmoment, niet helemaal gelijk. Dit heeft meerdere redenen. Bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen in de woningvoorraad meegenomen, dus ook huurwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een positief effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.