sluiten

28 augustus 2013

Betalingsproblemen wat nu?

Kunt u als gevolg van de economische crisis ook niet altijd uw belastingen en premies op tijd betalen? Dan kunt u maar beter snel aan de bel trekken. U doet er verstandig aan om dit tijdig bij de Belastingdienst te melden.

Melden betalingsonmacht

Op de website van de Belastingdienst kunt u formulieren vinden voor het melden van de eventuele betalingsonmacht. U dient de betalingsonmacht binnen twee weken te melden na het tijdstip waarop u de belasting had moeten betalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de (maandelijks) af te dragen loonbelasting over juli 2013 moet worden betaald vóór eind augustus 2013. Kunt u niet betalen? Dan dient de melding van de betalingsonmacht uiterlijk op 14 september 2013 plaats te vinden.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Er geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders voor het afdragen van de BTW, loonbelasting, sociale premies en de verplichte bijdrage aan het (bedrijfs)pensioenfonds. Deze mogelijke aansprakelijkheid geldt in principe alleen voor bestuurders van rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een NV of BV.

Let op
De meldingsplicht geldt voor iedere bestuurder van de onderneming. De Belastingdienst kan zowel de statutaire bestuurder als de feitelijke bestuurders aanspreken voor de belastingschulden.

Niet voldoen aan meldingsplicht

Voldoen de bestuurders niet aan de meldingsplicht, dan bestaat het wettelijke vermoeden dat het niet betalen van de belastingen en premies te wijten is aan de bestuurders. Dit zou dan het gevolg zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder die vindt dat het niet aan hem te wijten is, zal dat moeten bewijzen. Lukt dat niet, dan zijn gewoon alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Gevolg is dat de Belastingdienst het privévermogen van de bestuurder aanspreekt voor de belastingschulden van het lichaam.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.