sluiten

23 maart 2014

Benut fiscale aftrek levensonderhoud voor kinderen

De aftrek levensonderhoud voor kinderen geldt voor uitgaven voor kinderen jonger dan 21 jaar. De uitgaven zijn aftrekbaar als voor het kind geen recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en het kind geen recht heeft op studiefinanciering of een met AKW of studiefinanciering vergelijkbare regeling.

Als de kosten in belangrijke mate op u drukken, komen deze in aanmerking voor aftrek tot een bedrag van:

a. 205 euro (2013: 295 euro) per kalenderkwartaal indien het kind jonger is dan 6 jaar;

b. 250 euro (2013: 355 euro) per kalenderkwartaal indien het kind 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar is;

c. 290 euro (2013: 415 euro) per kalenderkwartaal indien het kind 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar is;

d. 250 euro (2013: 355 euro) per kalenderkwartaal indien het kind 18 jaar of ouder is.

De kosten van het onderhoud van een kind worden geacht in belangrijke mate op u te drukken, indien de op u drukkende bijdrage in de kosten van het onderhoud van het kind tenminste 416 euro (2013: 408 euro) per kwartaal beloopt.

Het bedrag vermeld onder d. wordt verhoogd tot 500 euro (2013: 710 euro) indien de kosten van het levensonderhoud grotendeels (voor meer dan 50 procent) op u drukken en uw kosten voor het kind ten minste 500 euro bedragen.

Indien het kind niet tot uw huishouden behoort, wordt het bedrag onder d. vermeld verhoogd tot 750 euro (2013: 1.065 euro) indien deze kosten geheel (100 procent) of nagenoeg geheel (90 procent of meer) op u drukken en uw kosten voor het kind ten minste 750 euro bedragen.

 

Let op!

2014 is het laatste jaar dat u gebruik kunt maken van deze aftrekpost. Deze wordt met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft (onder voorbehoud dat de Tweede Kamer hiermee akkoord gaat).

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.