sluiten

1 november 2013

Benut belastingvoordeel

Als onderdeel van het Belastingplan 2014 vervalt met ingang van 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling en de eis dat de bestaande stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Bij volledige afkoop van een bestaand stamrecht in 2014 geldt een kortingsregeling waardoor slechts 80 procent van het tegoed wordt belast. Om van deze kortingsregeling gebruik te kunnen maken, moet de werkgever de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de uitvoerder van het stamrecht.

Let op!

Het stamrecht moet aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. Dit is zowel van belang voor het kunnen toepassen van de stamrechtvrijstelling zelf als voor het toepassen van de kortingsregeling in 2014. Indien de betaling voor een in 2013 correct toegekend vrijgesteld stamrecht na 14 november 2013 maar uiterlijk op 31 december 2013 plaatsvindt, kan de stamrechtvrijstelling nog wel worden toegepast, maar de kortingsregeling bij afkoop in 2014 niet. Bij dit laatste is dan nog van belang dat de ontslagdatum op 31 december 2013 moet vaststaan en het ontslag vóór 1 juli 2014 moet zijn uitgevoerd.

Tip!

Als u van plan bent om uw stamrecht in 2014 af te kopen, overleg dan met uw accountant of u nog meer belasting kunt besparen door gebruik te maken van de zogenaamde middelingsregeling. Dit kan met name belastingvoordeel opleveren als er sprake is geweest van wisselende inkomens in de afgelopen jaren.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.