sluiten

2 september 2009

Belastingplan 2010 (Prinsjesdag)

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2010 gepresenteerd.

Hier volgen de belangrijkste punten van het Belastingplan 2010:

Ondernemers

Het urencriterium voor toepassing van de MKB-winstvrijstelling vervalt. Hiermee vervalt de eis dat iemand minimaal 1.225 uur per jaar moet ondernemen om van de winstvrijstelling gebruik te kunnen maken. Hierdoor wordt het volgens het kabinet aantrekkelijker om naast een baan een eigen bedrijf te beginnen.

 • De MKB-winstvrijstelling gaat met 1,5% omhoog naar 12%.
 • Ondernemers met een vennootschap mogen hun verliezen uit 2009 en 2010 drie jaar terug verrekenen.
 • Ook in 2010 kunnen afschrijvingen naar voren worden gehaald.
 • Op het gebied van octrooien en speur & ontwikkelingswerk: de belasting op winst die wordt behaald door innovatieve ondernemers wordt verlaagd naar 5% (de zogeheten innovatiebox). De plafonds in de regeling verdwijnen.
 • De zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt verruimd.
 • Al eerder door het kabinet gemeld, maar nu ook onderdeel van het Belastingplan 2010, is een aantal versoepelingen voor directeuren-eigenaren, zoals een uitbreiding van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling.

 

Werkgevers-werknemers

 • Er komt één loonbegrip (streefdatum van invoering is 2011) voor loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor werkgevers betekent dit volgens het kabinet een forse vereenvoudiging en kostenbesparing, voor werknemers wordt de loonstrook eenvoudiger.
 • Het verstrekken van kostenvergoedingen door werkgevers aan werknemers wordt gemakkelijker. Er komt een vrijstelling van 1,5% van de fiscale loonsom die 29 categorieën vervangt voor vrije vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever (zoals werkkleding, kerstpakketten en fietsen).
 • Banen van werknemers onder de 23 jaar met een lager loon dan de loongrens worden per 2010 vrijgesteld van premieheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Per 2011 wordt ook de loonheffing afgeschaft.


Diverse onderdelen

Een aantal producten en diensten gaat naar het lage btw-tarief:

 • schilderen en stukadoren van huizen ouder dan twee jaar;
 • schoonmaakwerkzaamheden in huis;
 • educatieve moderne informatiedragers zoals cd-roms.


De auto:

 • geen leasebijtelling op elektrische auto’s in 2010 en 2011;
 • motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s vervalt;
 • korting op de BPM van zuinige auto’s stijgt naar € 700.


De Tweede Kamer zal tijdens de algemene politieke beschouwingen debatteren over de hoofdlijnen van de kabinetsvoorstellen. Waarschijnlijk debatteert de Kamer in november in diverse rondes over het Belastingplan 2010.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.