sluiten

2 september 2008

Belastingplan 2009

Dit kabinet zet in op meer zelfstandige ondernemers en meer snelle groeiers. In het Belastingplan verhoogt hij daarom de startersaftrek en de MKB winstvrijstelling.

In het Belastingplan verhoogt hij daarom de startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Het MKB tarief in de vennootschapsbelasting gaat voor 2008 omlaag. Over de eerste 250.000 euro winst gaat het tarief naar 20%.

In 2009 komt er meer geld voor innovatieve ondernemers. Er komt een ruimere definitie van speur- en ontwikkelingswerk waardoor innovatieve ICT projecten ook onder de regeling kunnen vallen. De maximumgrens voor lijfrenteaftrek wordt in 2009 fors verhoogd. Ondernemers en burgers kunnen daardoor meer sparen voor een aanvullend pensioen.

Staatssecretaris De Jager streeft naar een eenvoudige loonsomheffing: werkgevers hoeven geen ww-premie meer in te houden op het loon van werknemers. De eerste dagmelding van nieuwe werknemers door werkgevers wordt afgeschaft. Ook definities die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgen - bijvoorbeeld de definitie van loon - worden eenduidiger.

Maar er zijn meer vereenvoudigingen:

  • Splitsing van lijfrenten, afkoop van kleine lijfrenten, inhouding van loonbelasting op afkoopsommen en de afrekenverplichting bij emigratie voor saldolijfrenten worden eenvoudiger.
  • De grens van de kwartaalaangifte BTW stijgt van €7.000 naar €15.000. Dit betekent dat ongeveer 50.000 ondernemers nog maar vier in plaats van twaalf keer per jaar aangifte hoeven te doen.
  • De verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt bij een gelijkblijvende situatie na drie jaren automatisch verlengd..
  • Ook de verpakkingenbelasting wordt fors vereenvoudigd. Het aantal tarieven daalt van zestien naar acht.

De verplichte medeondertekening voor het aanvragen van toeslagen is voor veel burgers een vervelend regeltje. Door deze formaliteit wordt een streep gezet.

De ouderschapsverlofkorting voor werkende ouders wordt hoger omdat het recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 26 weken. Om gebruik te maken van ouderschapsverlofkorting is deelname aan de levensloopregeling niet langer noodzakelijk. Daarnaast zorgt staatssecretaris De Jager voor een forse verhoging van het budget voor de fiscale korting voor werkende ouders met 500 miljoen euro. Bij participatie is ook de procedure ter erkenning van verworven competenties (EVC) van belang. Deze procedure stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan en draagt bij aan de arbeidspotentie van de werknemer. Het voorstel is om de EVC-procedure voortaan onbelast te mogen vergoeden.

Een aantal maatregelen springen in het oog:

  • afschaffen van de aanschafbelasting (BPM);
  • ombouw van de BPM-grondslag van catalogusprijs naar COB2B-uitstoot;
  • verlaging van het MRB-tarief voor zeer zuinige auto's;
  • verlaging van het MRB-tarief voor aardgasauto's;
  • fiscale vrijstelling waterstof;


Na het door staatssecretaris De Jager in 2008 geïntroduceerde leaseauto bijtellingtarief van 14%, komt er een tweede verlaagd tarief van 20%.

En tot slot de sportorganisaties. Staatssecretaris De Jager regelt in dit Belastingplan dat sportclubs geen schenkings- en successierecht meer hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.