sluiten

30 oktober 2012

Belangrijkste fiscale maatregelen regeerakkoord

Naar aanleiding van de formatie tussen de VVD en de PvdA is er een (voorlopig) regeerakkoord bekend gemaakt. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit dit akkoord.  De maatregelen uit het Regeerakkoord worden naar verwachting op korte termijn opgenomen in wetsvoorstellen zodat deze verder kunnen worden behandeld in samenhang met de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2013.

Sociale zekerheid en inkomensbeleid

 • De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
 • Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.
 • De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot 500 euro per werkende per jaar in 2017.
 • Met het inkomen boven 100.000 euro kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd.

 

Duurzaam groeien en vernieuwen

 • De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om meer evenwicht te bereiken, wordt een winstbox ingevoerd in 2015.
 • Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid wordt opgewekt.
 • Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen de belastingdienst en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/economische controledienst meer capaciteit.

 

Zorg dichtbij

 • Financiering van zorg wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag verdwijnt.

 

Woningmarkt

 • De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te stimuleren, maar wordt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een 0,5 procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.
 • De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50 procent teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50 procent via een verlenging van de derde belastingschijf.
 • De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kunt u tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven aftrekken.
 • De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.

 

Ruimte en mobiliteit

 • Er komt geen kilometerheffing.
 • De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen afgeschaft.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.