sluiten

24 april 2013

Bedrijven deponeren slechter vanwege de crisis

Nederlandse bedrijven zijn lakser geworden met het deponeren van hun jaarstukken bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Het Financieele Dagblad naar het deponeringsgedrag.

De belastingdienst voert steeds meer onderzoeken uit naar bedrijven die jaarstukken niet op tijd indienen. Afgelopen jaar heeft de Belastingdienst meer onderzoeken gedaan naar overtreders en is de gemiddelde boete gestegen.

Ruim een derde van de bedrijven (35,5%) die daartoe verplicht zijn heeft de jaarrekening over 2011 niet of te laat ingediend bij de KvK. De termijn liep op 31 januari van dit jaar af, dertien maanden na afloop van het boekjaar. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar ligt dat anders, maar die zijn ook gebonden aan een maximale termijn van dertien maanden.

Op 20 februari keek kredietmanagementbureau Graydon naar de bedrijven die deponeringsplichtig zijn. Uit het onderzoek bleek dat 275.000 bedrijven zich niet aan de wet houden. Vorig jaar jaar waren dat er duizenden minder. 'Het deponeren van een jaarrekening staat in een economisch moeilijk klimaat laag op de prioriteitenlijst van veel bedrijven. Ook laksheid kan een verklaring zijn', zegt Marcel van Es, algemeen directeur van Graydon.

De wet schrijft voor dat bedrijven binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening opgesteld moeten hebben. Afhankelijk van de grootte kan dat alleen een balans zijn of een volledige jaarrekening met een winst- en verliesrekening. Het bedrijf heeft twee maanden de tijd om deze door de aandeelhouders te laten goedkeuren. In principe moet de jaarrekening dan worden ingediend, maar aandeelhouders kunnen het bestuur zes maanden uitstel verlenen.

Uit de cijfers van Graydon blijkt dat over 2011 na zeven maanden bijna 25% van de bedrijven al had gedeponeerd. Dat is over de afgelopen jaren een record. Van Es: 'Mogelijk deponeren nu meer bedrijven binnen zeven maanden doordat banken strenger zijn geworden.' Des te opvallender is dat na dertien maanden juist minder bedrijven hun stukken tijdig hebben ingeleverd.

Tijdig deponeren is heel belangrijk, vindt Van Es. 'Bij het verstrekken van krediet kijken banken kritischer dan ooit naar risico's. Tijdig deponeren geeft kredietverstrekkers beter inzicht in de gang van zaken. Dat maakt de kans op nieuw krediet tegen acceptabele voorwaarden aanzienlijk groter.'

Hij wijst op nog een risico: 'Als je je bedrijf wilt verkopen en je hebt niet, of bij herhaling niet tijdig gedeponeerd, dan kan dit een negatief effect hebben op de verkoopprijs.'

De instantie die toeziet op handhaving van deze plicht is de Belastingdienst Holland Midden. Deze dienst is de laatste jaren steeds meer controles gaan uitvoeren. Over 2012 verrichtte de Belastingdienst 1230 onderzoeken, een record. Lang niet alle onderzoeken leidden tot een proces-verbaal. Rechtspersonen waren bijvoorbeeld ontbonden of recent failliet gegaan. Uiteindelijk werden 663 verschillende rechtspersonen geverbaliseerd.

De verbalen belanden bij het Functioneel Parket, de fraude-afdeling van het Openbaar Ministerie. In totaal legde het parket 141 strafbeschikkingen op. Het gemiddelde bedrag van deze beschikking steeg in 2012 van € 691 naar € 913. Ondernemers die de strafbeschikking willen aanvechten, kunnen naar de rechter stappen. Dit gebeurde afgelopen jaar 152 keer.

De rechter legde deze groep gemiddeld een geldstraf op van € 590. Volgens het Openbaar Ministerie ligt dit gemiddelde lager dan vorig jaar. 'Dat is te verklaren doordat er in 2012 minder uitschieters naar boven waren', zegt een woordvoerder. Los van deze daling ligt het bedrag nog altijd hoger dan de jaren daarvoor.

Vorig jaar haalde de Bossche scheepvaart- en vastgoedondernemer Bert Kersten de publiciteit omdat hij moest voorkomen vanwege te laat deponeren. Vier vennootschappen van hem hadden te laat gedeponeerd. In totaal kreeg hij een boete van € 2100.

Curatoren waarschuwen dat niet tijdig deponeren een belangrijke rol kan gaan spelen na een faillissement. Niet deponeren kan namelijk het 'wettelijk vermoeden' oproepen dat er sprake is geweest van wanbeleid. In dat geval kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel.

Dit speelt momenteel een rol in het faillissement van RIG Investments van investeerder Henk Keilman. In februari schreef de curator in het tweede faillissementsverslag dat RIG Investments, dat oktober 2012 failliet ging, jaren achtereen óf niet óf te laat heeft gedeponeerd. Het laatst gedeponeerde jaarverslag betrof 2009. Over 2007 was alleen een voorlopige jaarrekening ingediend. Die over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010 bevonden zich wel in de administratie maar waren nooit goedgekeurd door de aandeelhouders. Ook waren ze nooit gedeponeerd.

Termijnen

  • 5 maanden na afloop boekjaar dient de jaarrekening te zijn opgemaakt
  • 2 maanden heeft het bedrijf de tijd om stukken te laten vaststellen
  • 6 maanden uitstel kan maximaal worden verleend
  • 13 maanden is daarmee de uiterlijke termijn om te deponeren
  • € 19.500 bedraagt de maximumboete. Niet (tijdig) deponeren is een economisch delict.
  • Aansprakelijk: bestuurder kan bij bankroet opdraaien voor tekort

 

Bron: Accountant.nl/Financiële Dagblad

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.