sluiten

2 november 2005

Auto van de zaak: Wijn komt werkgevers tegemoet

Met ingang van 1 januari 2006 wordt het voordeel van een auto van de zaak (de “bijtelling”) onder de loonbelasting gebracht.

Staatssecretaris Wijn van Financiën blijkt inmiddels gevoelig voor de kritiek op de maatregel. Hij stelt aan de Tweede Kamer voor de werkgevers op de volgende twee punten tegemoet te komen.

1. Werkgevers hoeven niet de kilometeradministratie van de werknemers te controleren. Als een werknemer van plan is aan te tonen dat hij in een kalenderjaar minder dan 500 km privé rijdt, kan hij bij de belastingdienst een “verklaring geen privé-gebruik” aanvragen. Deze verklaring overlegt hij aan zijn werkgever die vervolgens de inhouding van loonbelasting op de bijtelling achterwege mag laten.
Als (achteraf) blijkt dat de werknemer de 500 km-grens toch heeft overschreden, wordt aan hem de naheffing loonbelasting opgelegd.

Let op! Uitdrukkelijk zal worden bepaald dat een werkgever niet op de “verklaring geen privé-gebruik” mag afgaan als hij weet dat de auto op kalenderjaarbasis voor meer dan 500 km privé wordt gebruikt. In dat geval kan de naheffing toch aan de werkgever worden opgelegd.

2. Oorspronkelijk zou er over de bijtelling ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. Wijn stelt aan de Tweede Kamer voor dit onderdeel terug te draaien en de bijtelling voor de premieheffing werknemersverzekeringen (WW, WAO/WIA) vrij te stellen.
Dit geldt echter niet voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet: die zal ook over de bijtelling worden berekend. Mocht het zo zijn dat een werknemer een “verklaring geen privé-gebruik” heeft ingeleverd maar toch meer dan 500 km privé heeft gereden, dan is hij degene die een naheffing voor de Zvw-bijdrage krijgt. In dat geval hoeft de werkgever deze bijdrage niet te vergoeden.

Commentaar
De “verklaring van geen privé-gebruik” voorziet beslist in een behoefte. De vraag of en hoe een werkgever de kilometeradministratie van een werknemer zou moeten controleren leidde nu al tot discussies tussen werkgevers en werknemers. Wel is het te betreuren dat de verklaring niet een volledige vrijwaring inhoudt. Over de vraag wanneer een werkgever “weet” dat de werknemer meer dan 500 km privé rijdt, zal nog wel wat te doen zijn.

Dat de bijtelling wordt vrijgesteld van de premieheffing is uit oogpunt van financiële lastenverlichting natuurlijk toe te juichen. Het is wel ironisch dat hiermee het verschil tussen het loonbegrip voor de loonbelasting en dat voor de premieheffing werknemersverzekeringen aanzienlijk wordt vergroot. Wij hadden het idee dat met de WALVIS-operatie iets anders werd nagestreefd.

Tenslotte: de voorstellen van Wijn lossen maar een klein deel van de problemen op. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek rondom de poolauto’s, de bedrijfsbusjes en de (al dan niet) aftrekbaarheid van de eigen bijdrage. De kans dat hier nog tegemoetkomingen te verwachten zijn is nu mogelijk kleiner geworden.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.