sluiten

10 augustus 2005

Aftrek BTW op privé-investeringen!

Het Hof van Justitie te Luxemburg heeft op 14 juli 2005 uitspraak gedaan in een zaak over het Nederlandse systeem van aftrekbeperking.

Nederland: geen heffing over privé-gebruik


Nederland kent geen heffing over het privé-gebruik van investeringsgoederen. Volgens het genoemde Hof is het Nederlandse systeem niet in overeenstemming met de Europese Zesde Richtlijn. Er komt waarschijnlijk een reparatiewet.

Vakantiebungalow


De uitspraak betrof de zaak Charles/Charles-Tijmens. Belanghebbenden hebben een vakantiebungalow aangeschaft die zij deels verhuren en deels voor privé-doeleinden gebruiken. De verhuur is belast met omzetbelasting. Op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 kan slechts voorbelasting worden afgetrokken voor zover de leveringen en/of diensten worden gebruikt voor belaste prestaties. In deze situatie zou dat dus het geval zijn voor het deel dat betrekking heeft op de verhuur. Belanghebbenden hebben echter de volledige voorbelasting in aftrek gebracht. De inspecteur ging hiermee niet akkoord. De zaak kwam voor het Hof. Na een negatieve uitspraak van het Hof gingen belanghebbenden uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad.

Aftrekbeperking niet volgens Europese Richtlijn


In cassatie stelt de Hoge Raad aan het Hof van Justitie te Luxemburg de prejudiciële vraag of het Nederlandse systeem van aftrekbeperking in overeenstemming is met de Europese Zesde Richtlijn. Het genoemde Hof oordeelde dat dit niet het geval is. Volgens dit oordeel komt de voorbelasting van een geheel als ondernemingsvermogen bestempeld investeringsgoed volledig en onmiddellijk in aftrek toe aan belanghebbenden. Ook al wordt dat investeringsgoed mede voor andere doeleinden gebruikt, zoals privé-doeleinden.

Reparatiewet op komst?


Op grond van deze uitspraak lijkt het zeer lucratief om een investeringsgoed volledig tot het ondernemingsvermogen (voor de BTW) te rekenen. Immers, er bestaat recht op aftrek van de volledige voorbelasting, dus ook voor het deel dat voor privé-doeleinden wordt gebruikt, terwijl er aan de andere kant geen mogelijkheid bestaat tot heffing over dit privé-gebruik. Nederland kent namelijk geen heffing over het privé-gebruik van investeringsgoederen. Enige uitzondering hierop is de BTW-heffing over het privé-gebruik van de auto.
Er zijn echter op dit moment (begin augustus 2005) zeer hardnekkige geruchten dat binnenkort reparatiewetgeving wordt ingevoerd. Vanaf dat moment is er waarschijnlijk sprake van een heffing over het privé-gebruik. Is deze correctie een feit, dan wordt het grote voordeel van de aftrek bij aanschaf op termijn nagenoeg geheel weggepoetst.

Liquiditeitsvoordeel


Het is zeer onduidelijk hoe deze reparatiewet er exact uit komt te zien. Het kan vooral bij investeringen in onroerende investeringsgoederen zeker interessant zijn om bij de aanschaf te kiezen voor ondernemingsvermogen. Er ontstaat immers een fors liquiditeitsvoordeel. De voorbelasting is namelijk volledig aftrekbaar, evenals die op onderhoudskosten. Het voordeel zal geleidelijk verminderen bij een heffing over het privé-gebruik. Wij kunnen uw specifieke situatie bestuderen om tot een passend advies te komen. Neem voor meer informatie contact op met uw relatiebeheerder.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.