sluiten

2 juli 2008

Administratieve lastenverlichting directeur-grootaandeelhouder

Onze staatssecretaris van Financiën heeft een gevarieerd pakket maatregelen aangekondigd om de administratieve lasten van directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) eindelijk eens te verlichten.

Hieronder geven wij aan wat er zoal zou kunnen veranderen in de loonbelasting, de omzetbelasting en het boetebeleid!

Loonbelasting


Met ingang van 1 januari 2010 komt er een vereenvoudigde aangifte loonbelasting voor DGA's. DGA"s kunnen dan hun maandaangiften eerder (dus tegelijkertijd meerdere maanden) indienen, indien de gegevens niet gewijzigd zijn.
Ook kan bij het verrichten van betalingen aan de belastingdienst steeds hetzelfde kenmerk worden vermeld in plaats van iedere maand een nieuw kenmerk. U kunt dan dus uw betalingen voor enkele maanden alvast 'klaarzetten' bij uw bank.
Door deze maatregelen blijven DGA’s ook in 2009 dus onder de loonbelasting vallen.

Omzetbelasting


Om kwartaanaangiften te mogen doen in plaats van maandaangiften gaat de grens van het te betalen bedrag aan BTW van 7.000 euro naar 15.000 euro. Ongeveer 45.000 ondernemers die nu per maand aangifte moeten doen, hoeven dat dan nog maar eens per kwartaal te doen. Wanneer deze maatregel precies ingaat, is nog niet duidelijk.

Boetebeleid


Hoewel dit beleid niet specifiek gericht is op de DGA, is dit voor de DGA-praktijk toch van wezenlijk belang. Hieronder bespreken we twee belangrijke categorieën voor het opleggen van boeten:

Betaalverzuim loon- en omzetbelasting
Bij verzuim (lees: te laat betalen) legt de belastingdienst nu een percentage van de niet-betaalde belasting op, met een maximum van 4.537 euro. Het exacte percentage is mede afhankelijk van eerdere verzuimen. Het voorstel is om géén boete op te leggen indien de betaling maximaal zeven dagen te laat is én er de vorige keer op tijd is betaald. De boete voor te laat betalen bedraagt twee procent van de verschuldigde belasting (tot het wettelijk maximum), ongeacht de eerdere verzuimen. Bij stelselmatig verzuim kan de belastingdienst nog wel het wettelijk maximum opleggen.

Aangifteverzuim loon- en omzetbelasting
Bij verzuim (lees: te laat aangifte doen) is de hoogte van de boete nu afhankelijk van de eerdere verzuimen. Bij aangifteverzuim wordt een coulanceperiode van zeven dagen voorgesteld. Wordt de aangifte binnen zeven dagen ingediend, dan volgt er geen boete. Na die periode volgt een vaste boete van 56 euro. In uitzonderlijke gevallen (stelselmatig verzuim) kan de belastingdienst het wettelijk maximum van 1.134 euro opleggen.

Kortom


Het bovenstaande betekent voor veel DGA’s een duidelijke versoepeling van de huidige praktijk. De staatssecretaris van Financiën streeft ernaar het nieuwe boetebeleid in 2009 te laten ingaan. In de loop van dit jaar publiceert hij een notitie over de fiscale positie van de DGA’s. Uiteraard houden wij u op de hoogte!

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.