sluiten

16 juni 2017

Actie vereist voor dga's

Bouwt u pensioen in eigen beheer op of heeft u dit gedaan? Dan heeft u te maken met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (hierna: PEB), die op 1 april 2017 in werking is getreden. De uitfasering van het PEB raakt ongeveer 160.000 dga’s. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is het een must om tijdig uw accountant in te schakelen.

Uw accountant is immers op de hoogte van de wijzigingen in deze complexe fiscale materie. Veel dga’s denken dat er uiterlijk 30 juni 2017 heel veel geregeld moet zijn, maar dat is niet zo. Het enige dat uiterlijk op 30 juni 2017 moet zijn geregeld, is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Dit kan door de algemene vergadering van aandeelhouders (uzelf dus) bijeen te roepen en middels een addendum bij de pensioenovereenkomst op te nemen dat de opbouw stopt.

Ook als u als dga zou besluiten om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor 30 juni 2017. Hierbij heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes toegezegd dat hieraan ook is voldaan wanneer het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.

De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft derhalve niet voor het einde van de coulanceperiode te worden genomen. Hiertoe heeft u als dga nog tot en met 31 december 2019 – in overleg met uw accountant – de tijd.

Let opNeem nog deze maand contact op met uw accountant. Hij kan het formele besluit om te stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer nog deze maand voor u in orde maken. Als u uw in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt afkopen is het fiscaal gezien het gunstigst om dit nog in 2017 te doen. Bespreek met uw accountant wat voor u de beste en meest praktische mogelijkheid is.  

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.